SEO: Optimalizace pro vyhledávače

Díky analýze optimalizace pro vyhledávače (SEO analýza) se dozvíte, jak si Váš web stojí oproti konkurenci při vyhledávání ve vyhledávačích Seznam, Google a dalších. Navrhneme změny pro vylepšení kvality webu a získání lepších pozic ve vyhledávačích.

Co je to SEO?

SEO je zkratka pro anglické slovní spojení „Search Engine Optimization“ v překladu optimalizace pro vyhledávače. Jednoduše řečeno umožňuje pomocí základních pravidel zvýšit pozici ve vyhledávačích. Tímto způsobem docílí Vaše webové stránky zvýšení návštěvnosti, tzn. i potenciální zvýšení počtu zákazníků.

SEO je ve srovnání s jinými formami marketingových kampaní dlouhodobější proces, který přináši trvalejší výsledky a je levnější.

Co analýza SEO zahrnuje?

Při analýze se zaměříme na hlavní aspekty, které ovlivňují pohled vyhledávačů na vaše stránky.

Jedná se o:

 • Přístupnost stránek pro vyhledávače
 • Použitelnost stránek
 • Strukura stránek a jejich provázání
 • Zakázané postupy – zkontrolujeme, zda je nepoužíváte
 • Zjištění pozic ve vyhledávačích na vámi volená klíčová slova
 • Vysledování zpětných odkazů
 • Tipy, jak Vaše stránky vylepšit,
 • Přehled o tom, kdo může tipy na vylepšení provést.

Jak je analýza optimalizace pro vyhledávače zpracována?

Jako výstup analýzy optimalizace pro vyhledávače získáte přehledný dokument PDF v elektronické podobě, který obsahuje jednotlivé body SEO optimalizace s posouzením aktuálního stavu a návrhem na zlepšení.

Potřebujeme i vaši spolupráci

K provedení analýzy je důležitá také vaše spolupráce. Tyto informace a podklady nám pomohou při přípravě analýzy optimalizace pro vyhledávače:

 • Přístup ke statistikám návštěvnosti
 • Klíčová slova, na která chcete ve vyhledávačích uspět
 • Zaměření vašich produktů či služeb – jaký je cíl stránek (prodej, informační,…)
 • Vaše konkurence na Internetu
 • Cílová skupina, která je pro vás nejrentabilnější

Potřebujete více informací o SEO problematice?

SEO pro Kladno na Bedna.cz

Metody SEO podnikatel

Vaše konkurence nespí a my víme, jak ji dohnat a předstihnout.
Prostředí na Internetu se velmi rychle mění, technologie se posouvají stále dopředu. To, co nebylo možné minulý rok technicky provést, se dnes běžně používá.